Nolltolerans mot cannabis ska gälla

Debattartikel publicerad på SvD Brännpunkt den 12 september 2011:

Allt fler ungdomar brukar cannabis regelbundet. Från ungdomsmottagningen Maria Ungdom i Stockholm kommer alarmerande siffror: de unga människor som hittills i år tagits in för behandling eller utredning på socialtjänsten hos just Maria Ungdom är hela 27 procent fler än vad de var under motsvarande period förra året. Medelåldern bland dessa ligger på strax under 17 år. 

I svensk politik har det länge rått en bred politisk konsensus om att narkotika är någonting dåligt, att bruket av den i alla dess former bör minimeras och att narkotikalagstiftningen därför bör hållas så restriktiv som möjligt. Såväl försäljning som innehav och bruk har varit kriminellt och det har varit en mycket lyckad politik.

Trots detta höjs nu allt fler röster i debatten för att den svenska narkotikalagstiftningen ska liberaliseras. Användandet av cannabis bör avkriminaliseras, eller allra helst legaliseras. Oftast rör det sig om liberaler. Ett exempel är Liberala ungdomsförbundet som nyligen beslutade att cannabis ska kunna säljas i vissa butiker. Detta är smaklöst och vore att ta steg i helt fel riktning.Enligt FN har relativt få svenska ungdomar kommit i kontakt med narkotika, jämfört med hur det ser ur i andra europeiska länder.

Cannabis är en kraftfull och farlig drog, speciellt för unga människor. Den försämrar koncentrationsförmågan och leder till långsiktiga skador på hjärnan. Den leder in människor i drogberoende, vilket i sin tur gör att fler får det svårare att ta ansvar för sina egna liv. Möjligheterna att sköta skola och arbete och därigenom bygga sin framtid försämras kraftigt, vilket leder till kostnader för såväl enskilda människor som samhället.

Arbetet mot narkotika och insatserna för att på bästa sätt hjälpa den grupp som hamnat i ett tungt drogmissbruk måste naturligtvis ständigt utvärderas och förbättras. Att regeringen med barn- och äldreminister Maria Larsson i spetsen nu satsar 50 miljoner kronor på förebyggande arbete bland unga är bra. Att liberalisera cannabislagstiftningen och därmed öka tillgången på narkotika i samhället är dock helt fel väg att gå. Det enda detta leder till är att fler unga människors kommer i kontakt med droger och riskerar att hamna i missbruk.

Staten ska regel inte komma med pekpinnar och styra och ställa i människors vardag. Ibland är det dock nödvändigt med tydlighet från samhällets sida och drogpolitiken är ett bra exempel på just detta. En uppluckring av den lyckade svenska restrektiva narkotikapolitiken, beskrivs ibland av liberala debattörer som en frihetsfråga. Vi unga kristdemokrater menar tvärtom att ökad spridning av droger i samhället försämrar förutsättningarna för människor att ta ansvar för sina egna liv och möjligheterna att kunna stå på egna ben.

Vi vägrar urholka den nolltolerans mot cannabis och annan narkotika som länge rått i det svenska politiska klimatet. Det är viktigt att staten sänder tydliga signaler och är konsekvent kring vad som är okej respektive inte okej. Det måste gälla narkotika såväl som all annan brottslighet.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Annonser
%d bloggare gillar detta: