Solidaritet och engagemang är en del av samhället

Till helgen besöker jag och Kristdemokratiska ungdomsförbundet (KDU) åter festivalen Frizon utanför Kumla. För oss är festivalen en av årets verkliga kampanjhöjdpunkter. Dels för att det är sällan man möter så många ordentliga, kunniga och intresserade ungdomar på en och samma plats. Men också för att Frizon, som arrangeras av Evangeliska Frikyrkans ungdomsorganisation, EFK UNG, är ett väldigt gott exempel på den inneboende kraft som finns inom det svenska civilsamhället.

Det civila samhället, med allt det ideella arbete som utförs inom bland annat idrottsföreningar, välgörenhetsorganisationer och kyrkor, utgör en betydelsefull del av Sverige – en viktig motpol till både den offentliga sektorn och det privata näringslivet. I det civila samhället finns gemenskap, det är en skola i livet för väldigt många unga och här tillåts människor att växa. Många är vi som i olika delar av civilsamhället övat upp vår sociala förmåga, fått uppleva känslan av kamratskap samt lärt oss betydelsen av ett gott uppförande mot våra medmänniskor och hur man arbetar tillsammans. Dessutom är ett starkt civilsamhälle det bästa värnet mot en politisk sfär som vällt över sina gränser. Den politiska klåfingrigheten hålls tillbaka av ett starkt civilsamhälle.

I Sverige har vi länge levt i tron på att samhället är lika med stat och kommun. Den obalansen vill KDU vara med och rätta till. Vi menar att solidaritet och engagemang för våra medmänniskor aldrig får reduceras till att ske via skattesedeln. Samhället är större än staten och Sverige behöver en politik som aktivt tillåter det civila samhället att ta större plats, gärna på statens och politikens bekostnad .

Enkla och  handgripliga reformer kan göra mycket av detta möjligt. KDU vill rent konkret skattebefria gåvor till organisationer som arbetar för det gemensamma bästa. Socialt arbete, solidaritet med omvärlden, kultur och forskning är några av de områden där dessa skattelättnader bör gälla.

Vi kristdemokrater är de enda i svensk politik som pratar om vikten av ett starkt civilsamhälle. Vi gör detta för att vi vet att människor behöver gemenskap och samhörighet för att må bra. Ingen kan vara en bättre garant för detta än det civila samhället.

Aron Modig
Förbundsordförande KDU

Texten är även publicerad i Nerikes Allehanda.

%d bloggare gillar detta: